اطلاعات پروژه

احداث کارخانه احیا مستقیم به روش میدرکس با ظرفیت ۸۰۰ هزارتن در سال

مهندسی، تامین تجهیزات و نصب (مشارکت با قائم رضا)

مجتمع معدنی و صنعتی آهن و فولاد بافق

دیگر پروژه‌ها

پروژه احیاء مستقیم مگا مدول کوثر

پروژه جهان فولاد سیرجان

پروژه احیاء مستقیم جهان فولاد سیرجان

پروژه جهان فولاد سیرجان

پروژه احیاء مستقیم اردکان

پروژه احیاء مستقیم مگا مدول گوهر