اطلاعات پروژه

پروژه به صورت EPC  فی مابین شرکت ملی فولاد ایران و کنسرسیوم متشکل از  شرکت های MMTE و NICC میباشد، انجام خدمات مهندسی ، خرید خارجی و بخش اعظم خرید داخلی  توسط شرکت MMTE و انجام خدمات اجرایی توسط شرکت NICC انجام می شود.

احداث کارخانه احیا مستقیم سری ۶۰۰ به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال

احیا مستقیم

دیگر پروژه‌ها

پروژه احیاء مستقیم اردکان

پروژه جهان فولاد سیرجان

پروژه احیاء مستقیم جهان فولاد سیرجان

پروژه جهان فولاد سیرجان

پروژه احیاء مستقیم مگا مدول گوهر

پروژه احیاء مستقیم مگا مدول کوثر