اطلاعات پروژه

انجام خدمات مهندسی پایه و تفضیلی ،تامین و اجرای پروژه احیائ مستقیم مگا مدول کوثر با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال آهن اسفنجی

مگا مدول احیاء مستقیم

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دیگر پروژه‌ها

پروژه چهار محال بختیاری

پروژه ذوب و ریخته گری سیرجان

پروژه احیاء مستقیم اردکان

پروژه احیاء مستقیم مگا مدول گوهر