اطلاعات پروژه

انجام خدمات مهندسی پایه و تفضیلی ،تامین و اجرای پروژه احیائ مستقیم مگا مدول کوثر با ظرفیت ۱.۷ میلیون تن در سال آهن اسفنجی

مگا مدول احیاء مستقیم

دیگر پروژه‌ها

پروژه احیاء مستقیم مگا مدول کوثر

پروژه جهان فولاد سیرجان

پروژه احیاء مستقیم جهان فولاد سیرجان

پروژه جهان فولاد سیرجان

پروژه احیاء مستقیم اردکان

پروژه ذوب و ریخته گری سیرجان