مقدمه

شرکت مهندسی فن آور صنعت فولاد کار الوند (به اختصار "شرکت") از کوکی ها در وب سایت خود استفاده می کند. این سیاست استفاده از کوکی ها به منظور اطلاع شما از نحوه استفاده شرکت از کوکی ها و انتخاب های شما در مورد استفاده از آنها ارائه شده است.

کوکی چیست؟

کوکی یک فایل متنی کوچک است که توسط یک وب سایت در رایانه یا دستگاه شما ذخیره می شود. کوکی ها به وب سایت اجازه می دهند تا فعالیت های شما را در وب سایت به خاطر بسپارد و به شما تجربه کاربری بهتر و شخصی سازی شده ارائه دهد.

انواع کوکی ها

دو نوع کوکی وجود دارد: کوکی های موقت و کوکی های دائمی.

  • کوکی های موقت زمانی که شما از وب سایت بازدید می کنید، ایجاد می شوند و تا زمانی که شما صفحه را ببندید، باقی می مانند.

  • کوکی های دائمی زمانی که شما از وب سایت بازدید می کنید، ایجاد می شوند و تا زمانی که آنها انقضاء پیدا نکنند یا شما آنها را حذف نکنید، باقی می مانند.

  • کوکی های مورد استفاده در وب سایت شرکت

  • شرکت از دو نوع کوکی در وب سایت خود استفاده می کند:

  • کوکی های ضروری: این کوکی ها برای عملکرد صحیح وب سایت ضروری هستند.

  • کوکی های تحلیلی: این کوکی ها برای جمع آوری اطلاعات در مورد نحوه استفاده شما از وب سایت استفاده می شوند. این اطلاعات برای بهبود عملکرد وب سایت و ارائه تجربه کاربری بهتر به شما استفاده می شود.

انتخاب های شما

شما می توانید انتخاب کنید که کوکی ها را قبول یا رد کنید. اکثر مرورگرها به شما امکان می دهند تا کوکی ها را مدیریت کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه مدیریت کوکی ها در مرورگر خود، به وب سایت مرورگر خود مراجعه کنید.

تغییرات در سیاست استفاده از کوکی ها

شرکت حق دارد این سیاست استفاده از کوکی ها را در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر دهد.

تماس با ما

اگر سوالی در مورد این سیاست استفاده از کوکی ها دارید، می‌توانید با شرکت به آدرس [نشانی ایمیل برداشته شد]: mailto:[نشانی ایمیل برداشته شد] تماس بگیرید.

با تشکر از شما

شرکت مهندسی فن آور صنعت فولاد کار الوند