مقدمه

شرکت مهندسی فن آور صنعت فولاد کار الوند (به اختصار "شرکت") به حریم خصوصی شما احترام می‌گذارد. این سیاست حفظ حریم خصوصی به منظور اطلاع شما از نحوه جمع آوری، استفاده، و به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی شما توسط شرکت ارائه شده است.

اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی به اطلاعاتی گفته می‌شود که شما را به عنوان یک فرد شناسایی می‌کند، مانند نام، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل، و اطلاعات مربوط به حساب کاربری شما در وب سایت شرکت.

جمع آوری اطلاعات شخصی

شرکت اطلاعات شخصی شما را از طریق روش‌های مختلفی جمع آوری می‌کند، از جمله:

 • زمانی که شما در وب سایت شرکت ثبت نام می‌کنید.

 • زمانی که شما با شرکت تماس می‌گیرید یا به شرکت ایمیل می‌فرستید.

 • زمانی که شما از وب سایت شرکت استفاده می‌کنید.

استفاده از اطلاعات شخصی

شرکت از اطلاعات شخصی شما برای مقاصد زیر استفاده می‌کند:

 • برای ارائه خدمات به شما.

 • برای بهبود تجربه شما در وب سایت شرکت.

 • برای برقراری ارتباط با شما.

 • برای انجام تحقیقات بازار.

 • برای اهداف آماری.

به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی

شرکت اطلاعات شخصی شما را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی‌گذارد، مگر در موارد زیر:

 • با رضایت شما.

 • زمانی که لازم باشد برای ارائه خدمات به شما.

 • زمانی که قانون یا مقامات دولتی الزام کنند.

امنیت اطلاعات شخصی

شرکت از اقدامات امنیتی مناسب برای محافظت از اطلاعات شخصی شما در برابر دسترسی غیرمجاز، استفاده نادرست، افشا، یا از بین رفتن استفاده می‌کند.

حقوق شما

شما حق دارید به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشید، آن را اصلاح کنید، یا از شرکت بخواهید که آن را حذف کند. شما همچنین حق دارید از شرکت بخواهید که استفاده از اطلاعات شخصی شما را برای مقاصد بازاریابی محدود کند.

تغییرات در سیاست حفظ حریم خصوصی

شرکت حق دارد این سیاست حفظ حریم خصوصی را در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر دهد.

تماس با ما

اگر سوالی در مورد این سیاست حفظ حریم خصوصی دارید، می‌توانید با شرکت به آدرس [نشانی ایمیل برداشته شد]: mailto:[نشانی ایمیل برداشته شد] تماس بگیرید.

موارد اضافی

 • شرکت اطلاعات شخصی شما را به خارج از کشور منتقل نخواهد کرد.

 • شرکت اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال را جمع آوری نخواهد کرد.

با تشکر از شما

شرکت مهندسی فن آور صنعت فولاد کار الوند