اسکرابر گازهای خروجی - ونتوری پایینی | غبارگیر کوره احیا مستقیم

اسکرابر گازهای خروجی - ونتوری پایینی بخشی از سیستم غبارگیری کوره احیا مستقیم میدرکس است که برای حذف ذرات گرد و غبار از گازهای خروجی کوره استفاده می‌شود.

مشخصات

نوع سیستم غبارگیری
اسکرابر ونتوری
بخش سیستم
ونتوری پایینی
قطر
2 تا 4 متر
ارتفاع
10 تا 15 متر
جنس دیواره
فولاد
آستر نسوز
آجرهای نسوز
دبی گاز
100 تا 200 هزار مترمکعب در ساعت

اسکرابر گازهای خروجی - ونتوری پایینی از یک محفظه فلزی با آستر نسوز تشکیل شده است. در این بخش، گازهای خروجی کوره احیا که حاوی ذرات گرد و غبار هستند، با آب یا محلول‌های شیمیایی پاشیده شده توسط نازل‌ها مخلوط می‌شوند. در اثر تماس گازهای خروجی با آب یا محلول‌های شیمیایی، ذرات گرد و غبار به ذرات بزرگ‌تر تبدیل شده و به دلیل سنگینی به ته مخزن اسکرابر ته نشین می‌شوند.

گازهای خروجی تصفیه شده از طریق دودکش از اسکرابر خارج می‌شوند.

نظرتان را بنویسید
0
0