پروژه‌های فولاد کار الوند

پروژه احیاء مستقیم اردکان

پروژه احیاء مستقیم مگا مدول گوهر

احیا مستقیم بافق

پروژه احیاء مستقیم مگا مدول کوثر

پروژه چهار محال بختیاری

پروژه جهان فولاد سیرجان

پروژه احیاء مستقیم جهان فولاد سیرجان

پروژه جهان فولاد سیرجان

پروژه ذوب و ریخته گری سیرجان